Uključi se

Postani organizator implementator

Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa "Stariji brat, starija sestra", kao jedan od svojih strateških polja djelovanja ima podršku organizacijama koje implementiraju mentorske programe. Trenutno je ta podrška usmjerena ka organizacijama koje implementiraju program "Stariji brat, starija sestra", a Fondacija sufinansira troškove implementacije tog programa. S tim u vezi Fondacija jednom godišnje objavljuje javni poziv za sufinansiranje programa. Ukoliko želite da prijavite vašu organizaciju to možete učiniti ovdje.

Nakon što popunite prijavu, Vaš nalog će biti aktiviran od strane Fondacije kroz period od 48 sati, te ćete biti u mogućnosti da se prijavite na dio stranice napravljen za organizacije.

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE U 2019/2020 GODINI JE ZATVOREN.

Postani organizator implementator


Prijava


Organizacija


Osobni podaci


Korisnički podaci