O nama

Historijat

Proces osnivanja i registracije Fondacije za podršku i razvoj mentorskih programa „Stariji brat, starija sestra“ započeo je u 2013. godini, a zvanično je osnovana 19.12.2013. godine. Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE, kroz Mrežu „Stariji brat, starija sestra“ Bosne i Hercegovine je bilo inicijator osnivanja Fondacije, a sve organizacije članice Mreže u tom trenutku su pružile podršku za osnivanje. Osnivač Fondacije je Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE.

Kroz 16 godina implementacije programa "Stariji brat, starija sestra" u Bosni i Hercegovini, i kroz djelovanje Mreže „Stariji brat, starija sestra“ uključeno je oko 1450 djece i isto toliko volontera. Sada je vrijeme da Fondacija preuzme nasljeđe Mreže, te da kroz različite  programe i aktivnosti promoviše i unaprjeđuje koncept mentorskog rada sa djecom i mladima u riziku.

Fondacija uistinu preuzima svo nasljeđe koje je Mreža "Stariji brat, starija sestra" izgradila tokom svog djelovanja. Tu prvenstveno mislimo na sve procese i znanja vezana za mentorstvo sa posebnim naglaskom na program "Stariji brat, starija sestra". Fondacija će se koristiti i dijelom finansijskih i administrativnih normi vezanih za grantiranje koje je Mreža razvijala posljednjih godina.

Jedan segment svog rada Fondacija će posvetititi unaprjeđenju postojećih i razvijanju novih mentorskih programa. Fondacijia u budućnosti ima namjeru koristiti druge mentorske programe za osnaživanje djece i mladih pored programa „Stariji brat, starija sestra“ koji će u početku djelovanja sigurno biti okosnica Fondacije.

Nadalje, u svojim budućim aktivnostima Fondacija će se aktivno baviti promocijom filantropije i širenjem misije dobročinstva gdje ima za cilj da mobilizira domaće snage iz privatnog i javnog sektora koje će pomagati rad Fondacije, te na taj način doprinositi ispunjenju misije Fondacije.

U cilju dugotrajnih rješenja na polju mentorstva djece i mladih u riziku, Fondacije će se u budućnosti konkretnije baviti temom javnog zagovaranja. Vidjeli smo i prepoznali mogućnost da uđemo u intenzivnije pregovore sa predstavnicima vlasti na različitim nivoima, kako bi se polje mentorstva sa kategorijama sa kojima Fondacija planira raditi, uredila, te dobila institucionalnu podršku, koja je veoma bitna za održivost takvih programa.

VIZIJA:
Djeca i mladi u BiH imaju jednake mogućnosti za razvoj životnih vještina potrebnih za zdravo odrastanje i preuzimanje odgovornosti za izgradnju pravednog društva.

MISIJA:
Kroz osnaživanje partnerskih organizacija, volontera i saradnju sa institucijamaomogućavamo realiziranje mentorskih programa pružajući pozitivne modele ponašanja za djecu i mlade širom BiH.