O nama

Utjecaj

Program "Stariji brat, starija sestra" ima za cilj razvoj životnih vještina kod djece uključene u programu. Tokom programskog ciklusa 2017/2018, uz pomoć evaluacionog instrumenta, odnosno ulaznih i izlaznih evaluacionih upitnika uspoređene su vrijednosti različitih izjava koje su ubuhvatale različite teme kao što su: školski uspjeh, ponašanje, socijalizacija, predanost, radne navike, higijenske navike, slobodno vrijeme.